Tag: router

MikroTik ip service

MikroTik, verander standaard ip services poorten.

Voorkom standaard ip service poorten in de MikroTik, verander deze poorten of als je ze niet gebruikt zet ze uit. Hier onder zie je een voorbeeld wat er kan gebeuren als je standaard poorten gebruikt. Je ziet namelijk dat ze proberen in te loggen op de standaard ssh poort. Wat zijn ip service poorten? Dat…
Lees meer

MikroTik Load Balancing over Multiple Gateways

/ ip address add address=1.1.1.50/24 network=1.1.1.0 broadcast=1.1.1.255 interface=Local comment=”” \ disabled=no add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=wlan2 \ comment=”” disabled=no add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=wlan1 \ comment=”” disabled=no / ip firewall mangle add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,1,0 \ action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment=”” \ disabled=no add chain=prerouting in-interface=Local connection-mark=odd action=mark-routing \ new-routing-mark=odd passthrough=no comment=”” disabled=no add chain=prerouting…
Lees meer

Vragen? Chat met ons